Μουσική ομάδα Ευτέρπη

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email
Share on print

Η μουσική ομάδα Ευτέρπη ασχολείται με την Αρχαία Ελληνική μουσική. Συγκροτήθηκε με βασικό σκοπό την χρήση του αρχαίου Ελληνικού αυλού.

Τα όργανα που χρησιμοποιούνται είναι ανακατασκευές αρχαίων Ελληνικών ευρημάτων. Οι μουσικές συνθέσεις βασίζονται στα αρχαία Ελληνικά κείμενα και στην αρχαία Ελληνική μουσική θεωρία σε συνδυασμό με τα ακούσματα της εποχής μας.

Στον χώρο μπορείτε να βρείτε και το CD της μουσικής ομάδας Ευτέρπης.

Μπορείτε επίσης να μάθετε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τα Αρχαία μουσικά όργανα όπως τον αυλό την λύρα την κιθαρίς και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία.

Ένας must χώρος.

Τον χώρο μπορείτε να τον δείτε εδώ.

Επάνω